Připojištění k cestovnímu pojištění

Pokud si sjednáváte cestovní pojištění, je zde také možnost přidat k tomuto pojištění ještě další druh pojištění.

Úrazové připojištění a připojištění zavazadel

Toto připojištění je velice oblíbené a často se přidává právě k cestovnímu pojištění. Toto připojištění vám připojistí trvalé následky úrazů, smrt na následky úrazu a samozřejmě odškodnění. Určitě není na škodu si toto připojištění sjednat, i když už máte úrazové pojištění jako takové. Protože se tyto pojištění dají sčítat.

Připojištění zavazadel je velice šikovné, zvláště při delších cestách. Toto připojištění se vztahuje na věci osobní spotřeby a samozřejmě jsou pojištěny věci, které jste si zakoupili během cesty (suvenýry a jiné).

Připojištění storna a připojištění odpovědnosti za škodu

Připojištění storna bych určitě doporučil každému. Toto připojištění je určitě vhodné mít vždy. Protože se vám může stát, že jste vážně nemocní a už zaplacenou cestu do zahraničí musíte odvolat. To vyvolá i nepříjemné následky, jako jsou poplatky za zrušení vašeho daného zájezdu. A právě toto pojištění je k tomu, aby jste žádné storno poplatky nemuseli platit. Samozřejmě je potřeba mít oprávněný důvod, aby vám to pojišťovna uznala.

Připojištění odpovědnosti za škodu je také užitečné. V případě, že ublížíte jiné osobě či zničíte cizí majetek v cizině samozřejmě v případě, že se jedná o rekreaci, zábavu či sport, tak z tohoto pojištění vše zaplatíte.

Jestliže se chystáte na hory si zalyžovat, můžete si sjednat ještě jedno připojištění. A tím je pojištění zásahu horské záchranné služby. Toto pojištění kryje veškeré náklady spojené v souvislosti právě se zásahem horské záchranné služby. Sem patří: vyhledávání osob, vyprošťování a zachraňovací práce.

 Povinné ručení srovnání vyhledá a srovná pojištění, cestovní pojištění srovnejte online, vyberte si pro letní dovolenou sluneční Itálii

Cestovní pojištění on-line