Rady před cestou

Sjednané cestovní pojištění on line, je sice určitou zárukou krytí možných rizik, které mohou nastat během cesty, nebo pobytu mimo území České republiky. Nemělo by se, ale přeceňovat, některá možná rizika je možné předvídat předem, a proto je možné se na ně připravit. Je třeba důkladně zvážit, co můžeme před vycestováním udělat pro naši bezpečnost a případně ochranu našeho majetku. Vůbec není na škodu si zjistit potřebné informace o destinaci, kterou chceme navštívit. To platí dvojnásob, jestliže se jedná o některou z exotických zemí. Cestovní pojištění kryje v základní formě náklady spojené na nejnutnější zdravotní ošetření, případně hospitalizaci, převozy a léky. V tom nejhorším případě pokrývá náklady na reinternaci pozůstatků zesnulé osoby zpět do ČR. Rozšířené pokrytí dalších možných rizik spojených s vycestováním a pobytem mimo území ČR je třeba sjednat v dalším připojištění.

Ochrana zdraví

Cestovní pojištění online, jak již bylo uvedeno, poskytuje jen to nejzákladnější krytí léčebných výloh při onemocnění, nebo úrazu. Proto, abychom si mohli cestu, a pobyt užít bez komplikací je vhodné tomu předejít. Některé újmy na zdraví lze předvídat. K tomuto účelu poslouží nejrůznější očkování proti exotickým nemocem. Seznam doporučeného očkování do nejrůznějších zeměpisných destinací lehce najdete na Internetu, případně se informujte u svého ošetřujícího lékaře. Lepší je uzavřít cestovní pojištění a ještě pro jistotu před cestou navštívit lékaře, u kterého si necháte udělat preventivní lékařskou prohlídku.

Ochrana majetku

Cestovní pojištění on line, v jeho rozšířené formě může pokrývat i rizika spojená s poškozením, nebo ztrátou Vašeho majetku. Ale i tak bychom neměli vše ponechat náhodě a předem si zajistit bezpečné označení a uzavření zavazadel. Sepsat seznam cenností, které vezeme sebou. Popřípadě si pro jistotu pořídit kopie dokladů. Tyto kroky nejsou nikterak náročné, ale napomohou ke klidnému prožití cesty a pobytu mimo ČR.

 Povinné ručení srovnání vyhledá a srovná pojištění, cestovní pojištění srovnejte online, vyberte si pro letní dovolenou sluneční Itálii

Cestovní pojištění on-line